Bouwers van constructief resultaat.
Menu

Onze groene kant

Lean & Green

Duurzaam bouwen en inrichten bouwen is voor nu en in de toekomst essentieel. Wij zetten ons in om te voldoen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid om daarin te investeren. Als het kan zetten we alle projecten op groen met oog voor mens, maatschappij en milieu. Waar mogelijk, kiezen we voor Lean & Green bouwen.

Wij focussen ons op een succesvolle langetermijnsamenwerking waarin onze medewerkers, klanten, zakenpartners en onze omgeving centraal staan. Daarbij zijn we zuinig op de kostbare grondstoffen en energiebronnen, en gebruiken we deze zo nuttig mogelijk. Ook zijn we zuinig op onze medewerkers door ze voldoende uitdaging en prettige werkomstandigheden te bieden en delen we met hun de keuzes en overwegingen die we daarbij (soms voor hun) moeten maken. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vinden we binnen onze eigen organisatie absoluut van belang. Onze medewerkers worden hierbij actief betrokken en om onze doelen hierbij na te streven is een projectgroep actief.

Waarom groen en duurzaam?

Als bouwers, installateurs en projectmanagers spelen we een cruciale rol in het duurzaam realiseren van nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud met milieuvriendelijke- en hergebruikte materialen. MVO vinden we logisch, net als Lean & Green bouwen. Immers: alles wat geen waarde toevoegt voor u als opdrachtgever, wordt in de Lean-filosofie als verspilling beschouwd.

Uw voordelen:

✔ Meer klantwaarde
✔ Minder verspilling
✔ Snellere bouwtijd
✔ Meer efficiëntie
✔ Verbeterd bouwproces
✔ Optimale samenwerking

top
error: Beveiligde content